Belle Bonarius
/


componist 

 

Welkom / Welcome    Op deze website kunt u een indruk krijgen van het werk van Belle Bonarius. 

Ook zijn er enkele gedichten en dans-archieffilms van haar rond 1990 te zien. 

Sinds 2017 voltooide Belle String Quartet in three pieces - geïnspireerd op twee  kinderliedjes and a grand old lady; Koorcompositie Sun Song - gebaseerd op Achnaton's Ode; en Tabula Smaragdina: zowel een á capella compositie en/of strijkkwartet alsook een (gelijk genaamde, maar op zichzelf staande) cello solo, geïnspireerd op text van Hermes Trismegistus. Meer informatie volgt.


On this website you can get an impression from Belle Bonarius' work. 

There are also some poems as well as dance-archive films from her in the 1990's.

Since 2017 Belle completed String Quartet in three pieces - inspired by two children songs and a grand old lady; Choircomposition Sun Song - based on Achnatons Ode; and Tabula Smaragdina: both an á capella composition and/or string quartet as well as an (equally named, but standing on it's own) cello solo, both inspired by text from Hermes Trismegistus.  More information will follow.