Belle Bonarius
/

componist 

 

Welkom / Welcome    Op deze website kunt u een indruk krijgen van het werk van Belle Bonarius. 

Ook zijn er enkele gedichten en dans-archieffilms van haar rond 1990 te zien. 

Sinds 2017 voltooide Belle: String Quartet in three pieces - geïnspireerd op twee  kinderliedjes and a grand old lady; Koorcompositie Sun Song - gebaseerd op Achnaton's Ode; en Tabula Smaragdina: zowel een á capella compositie en/of strijkkwartet alsook een (gelijk genaamde, maar op zichzelf staande) cello solo, geïnspireerd op text van Hermes Trismegistus. Op het ogenblik werkt zij o.a. aan (werktitel:) 'Time', op teksten van T.S. Eliot.   Meer informatie volgt.        


On this website you can get an impression from Belle Bonarius' work.

There are also some poems as well as dance-archive films from her in the 1990's.

Since 2017 Belle completed: String Quartet in three pieces - inspired by two children songs and a grand old lady; Choircomposition Sun Song - based on Achnaton's Ode; and Tabula Smaragdina: both an á capella composition and/or string quartet as well as an (equally named, but standing on it's own) cello solo, both inspired by text from Hermes Trismegistus.  She is a.o. currently working on (worktitle:) 'Time', on texts by T.S. Eliot.                         More information will follow.