Belle Bonarius
/

componist 

 

Welkom / Welcome    Op deze website kunt u een indruk krijgen van het werk van Belle Bonarius. 

Sinds 2017 voltooide Belle: String Quartet in three pieces - geïnspireerd op twee  kinderliedjes and a grand old lady; Koorcompositie Sun Song - gebaseerd op Achnaton's Ode; en Tabula Smaragdina: zowel een á capella compositie en/of strijkkwartet alsook een (gelijk genaamde, maar op zichzelf staande) cello solo, geïnspireerd op text van Hermes Trismegistus. In 2021 voltooide zij voor solo voice wide range de compositie Time: 12 Songs,   on T.S. Eliot's Four Quartets. Op het ogenblik componeert zij o.a. hieruit gekristalliseerde 12 Viola Variations.               Meer informatie volgt.        


On this website you can get an impression from Belle Bonarius' work.

Since 2017 Belle completed: String Quartet in three pieces - inspired by two children songs and a grand old lady; Choircomposition Sun Song - based on Achnaton's Ode; and Tabula Smaragdina: both an á capella composition and/or string quartet as well as an (equally named, but standing on it's own) cello solo, both inspired by text from Hermes Trismegistus.  In 2021 she completed the composition Time: 12 Songs on T.S. Eliots Four Quartets. Currently she is a.o. composing a crystallisation from that work: 12 Viola Variations.    More information will follow.