Belle Bonarius
/

componist 

 

Welkom / Welcome    Op deze website kunt u een indruk krijgen van het werk van Belle Bonarius. 

Ook zijn er enkele gedichten en dans-archieffilms van haar rond 1990 te zien. 


On this website you can get an impression from Belle Bonarius' work. 

There are also some poems as well as dance-archivefilms from her in the 1990's.